Vårt bibliotek

Nedenfor finner du en enkel liste over bøker og dokumenter som er tilgjengelige for publikum. En god del av disse bøkene er litteratur som kan være av spesiell interesse for lokalhistorisk interesserte, men som vanligvis ikke finnes i offentlige bibliotek.

Foruten boksamlingen har Bygdatunet  en stor samling privatarkiv, som foreløpig teller over 190 samlinger, rundt 200 hyllemeter. Dette er unike og spesielle dokumenter (protokoller, brev, regnskap, korrespondanse m.v.),  og vil være av stor interesse for historikere og slektsforskere m.fl. En oversikt over privatarkiv-samlingen vil bli publisert om ikke lenge.

Bygdatunet har for øvrig 110 nedskrevne intervjuer som kan være av interesse for lokalhistorikere.

Her passer det også å nevne Fosen bildearkiv (ca 11 000 bilder), som Bygdatunet eier. Bildene med tilhørende opplysninger legges nå fortløpende ut på www.digitaltmuseum.no.

Et enkelt søk i boksamlingen foretas ved at man bruker søkefunksjonen i nettleseren.

Oversikten kan lastes ned som et Word-dokument her

Bjugn Bygdatun Mølnargården

Kontakt info

Copyright © 2023 All Rights Reserved.