arkiv

Gjenstandsarkivet

Bjugn Bygdatun Mølnargården har nå omlag 8 000  gjenstander.  Opplysningene om disse er skrevet på standard registerkort.

Det hadde vært ønskelig om gjenstandsarkivet var digitalisert og søkbart, men dette er et arbeid vi må skyve inn i framtida. Det viktigste må uansett være at gjenstandene blir tatt vare på i betryggende omgivelser.

Og gjenstandssamlingen vokser stadig. Gjenstandene som folk kommer med er vidt forskjellige: Klær, redskaper til fangst, fiske, jordbruk, pyntegjenstander, båter, kjøkkenredskaper….  Alt som forteller om våre forfedres liv er av interesse for vårt museum.

En oppfordring: Når du rydder – og det må du gjerne gjøre – tenk deg om før du lar gjenstandene gå på Gjenbruken. Det kan hende at noen etter oss vil sette pris på at du overlot dem til Mølnargården. 

dsc02046_orig
Bjugn Bygdatun Mølnargården

Kontakt info

Copyright © 2023 All Rights Reserved.